Om

Junilistan ställde upp i valet till EU-parlamentet den 13 juni 2004. Syfte var att erbjuda ett alternativ för de medborgare som ville ha ett modernt Sverige på marknadsekonomins grund med ekonomisk tillväxt och som stod kvar i EU men samtidigt inte viljelöst ge upp sin politiska självständighet till en centralbyråkratisk koloss.

  • Junilistan sa ja till svenskt EU-medlemskap men nej till att flytta mer makt till Bryssel.
  • Junilistan var inte höger eller vänster.
  • Junilistan var ett tvärpolitiskt parti som bildades 2004.
  • Junilistan samlar alla de som är positiva till internationellt samarbete men som säger nej till en EU-stat.

Demokrati byggs underifrån genom medborgarnas aktiva deltagande. Junilistan vill att medborgarnas inflytande ska öka. Ett sätt är att hålla fler folkomröstningar. Det är en självklarhet att svenska folket ska besluta om Sverige ska anta EU-grundlagen eller inte.