Junilistan

Junilistan är ett tvärpolitiskt parti som bildades 2004 och som ställer upp i valen till Europaparlamentet. Junilistan säger ja till svenskt EU-medlemskap men nej till att flytta mer politisk makt från Sverige till Bryssel. Junilistan är inte höger eller vänster.

Junilistans ställningstagande:

  • Samarbete i försvars-, säkerhets- och valutafrågor bara skall engagera de länder som vill delta.
  • Sverige skall få ett formellt undantag vad gäller euron.
  • EU:s makt i jordbruks- och regionalpolitiska frågor minskas.
  • EU:s institutioner utsätts för kostnadskontroll och nedskärningar.
  • EU:s biståndspolitik avskaffas och EU:s tullar på jordbruks- och tekoprodukter avvecklas.

För mer Information:

Hoppas dessa tips hjälper dig!